İmamların Yeni İnteraktif buluşma Noktası Burası
  SAYILARLA İLGİLİ DERSLER
 

SAYILARLA İLGİLİ DERSLER
(ARAPÇA - TÜRKÇE)
 
أنواع الأعداد: أربعة: Sayı çeşitleri: Dörde ayrılır                  
 
1ـ مفردٌ : من 1 ـــ10 ويتبعها مِائةٌ وألفٌ.
1---------10 arası sayılar, 100 ve 1000 de dâhil olarak Müfret (Tekli) sayılardır.
2ـ مُركّبٌ: من 11 ــــ 19.
11------- 19 arası sayılar, Murekkeb (Bileşik) sayılardır.
3ـ عُقودٌ: من 20 ــــ90 .
20 ------- 90 arası sayılar, Ukud (Onlar) sayılardır.
4ـ معطوفٌ: من 21 ــــ 99 .
21 ------ 99 arası sayılar, Matuf (Atıflı) sayılardır.
 
الحركاتُ الإعرابية للمعدود :Sayılanların İrap takı harekeleri.                                      
1ـ من 3 ــــــــ 10 يكون المعدود في الجُملةِ مجموعاً ومجروراً.
3------10 arası sayılanlar, Esre ve Çoğul olarak gelir.
2ـ من 100 ــــــ 1000 يكون المعدود في الجُملةِ مفرداً ومجروراً.
100 ---- 1000 arası ve bununla birlikte katlanan sayılarda da sayılanlar Tekil ve Esre olarak gelir.
3ـ من 11 ـــــــ 99 يكون المعدود في الجُملةِ مفرداً ومنصوباً.
11------ 19 arası sayılanlar, Tekil ve Üstün (Fetha) olarak gelir.
 
ملاحظة: Not:
1ـ تكون حركةُ إعراب العددِ من 11 ــــ 19 فقط منصوباً (أي مبني على فتح الجزئين في كافة الأحوال)، أما بقية الأعداد فتكون الحركةُ الإعرابية فيها حسب موقع الجملة.
11 ------ 19 arası sayılar, tüm cümlelerde Fethe üzerine mebni olarak gelir. Diğer saylarsa cümlenin durumuna göre hareke alır.
2ـ قاعدة كلّ جَمعِ مُؤنّثُ لا تطبقُ في الأعْدَاد.
Sayılarda tüm cemiler (akıllı olmayan ve cins ismi hariç) müennestir kuralı geçerli değildir.
Örnekler:     الأمثلة :
ـ جاءَ ثَلاثَةُ أولادٍ . ـ رأيتُ  ثَلاثَةَ طُلاّبٍ . ـ مررتُ بثلاثَةِ مُهندسين .
-Üç çocuk geldi.-Üç öğrenci gördüm. -Üç mühendisin
yanından geçtim.
ـــــــــ
ـ جاءَ مِائةُ ولدٍ . ـ رأيتُ ألفَ جُنديٍّ .   ـ زَارَ ألفُ طالبٍ .   ـ أخذتُ مِائتي دينارٍ .
-Yüz çocuk geldi. -Bin asker gördüm. -İki bin dinar
aldım.
ـــــــــ
ـ جاءَ أربَعَةَ عَشَرَ ولداً .  ـ في المستشفىِ خَمسَ عَشرَةَ طِفلةً .   ـ مررتُ بخمسةَ عَشَرَ طبياً.
-On dört çocuk gördüm.-Hastanede on beş bebek var.
-On beş doktora uğradım.
الأعداد المُفردة     Tekli sayılar.
 
الأعدادالمذكّرة    Erkek için sayılar الأعداد المؤنّثةDişi için sayılar  
1ـ واحِدٌ :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     واحِدةٌ :Bir 
2ـ إثنانِ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     إثنتانٍ :İki 
3ـ ثَلاثةٌ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ثلاتٌ :Üç
4ـ أربَعةٌ :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أربَعٌ : Dört
5ـ خَمسةٌ :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  خَمسٌ :Beş 
6ـ سِتّةٌ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      سِتٌّ :Altı
7ـ سَبعةٌ :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    سَبعٌ :Yedi
8ـ ثمانيةٌ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ثَمانٌ :Sekiz
9ـ تِسعةٌ :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تِسعٌ :Dokuz
10ـ عَشَرَةٌ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــ    عَشْرٌ :On  
الأمثلة:   Örnekler.
ـ جاءَ رَجلٌ واحِدٌ . . Bir adamgeldi-
ـ ذهبت تلميذةً واحِدةٌ.  .Bir kız öğrencisigitti-
ـ قرأتُ كتابينِ إثنينِ . . İki kitapokudum-
إستقبلتُ  ثَلاثةَ رِجالٍ .   .Üçadamı karşıladım-
 ـ نامَ خَمسةُ أيّامٍ .  . Beşgün yattı-
ـ هُنَّ ثَلاثُ نِسوةٍ .   . Onlar üçkadın-
 مررتُ بتِسعِ مُهندِسينَ.  .Dokuz Mühendiseuğradım-
عُمر الطّفلِ عاماً واحداً (سَنةً واحِدةً).
       -Bebeğin (Çocuğun) yaşı bir seneliktir (yıllıktır)
الأعدادُ المُركّبةُ Murekkeb (Bileşik) sayılardır
 
للمذكّر    Erkek için sayılar   للمؤنّثDişi için sayılar
11ـ أحَدَ عَشَرَ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  11ـ إحدى عَشْرَةَ :On bir 
12ـ إثنا عَشَرَ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12ـ إثنتا عَشْرَةَ :On iki  
13ـ ثَلاثةَ عَشَرَ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13ـ ثَلاثَ عَشْرَةَ : On üç
14ـ أربَعةَ عَشَرَ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14أربَعَ عَشْرَةَ :On dört
15ـ خَمسةَ عَشَرَ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 خَمسَ عَشْرَةَ :On beş
16ـ سِتّةَ عَشَرَ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16ـ سِتَّ عَشْرَةَ :On altı 
17ـ سَبعةَ عَشَرَ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17ـ سَبْعَ عَشْرَةَ :On yedi 
18ـ ثَمانِيةَ عَشَرَ :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18ـ ثَمانيَ عَشْرَةَ :On sekiz 
19ـ تِسعةَ عَشَرَ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19ـ تِسعَ عَشْرَةَ :On dokuz
الأمثلة:
 Örnekler.
ـ جاءَ إثنا عَشَرَ رجلاً.    ـ جاءتْ سَبعَ عَشْرَةَ إمرأةً.  ـ سلّمتُ على سَبْعَ عَشَرةَ بنتاً.
—On iki adam geldi. –On yedi kadın geldi.  –On yedi
kıza selam verdim.
ـ رأيتُ إثني عَشَرَ طِفلاً  (إثنتي عَشرَةَ طَفلةً).  كلمة إثنا ـ إثنتا في المنصوب والمجرور يتحول إلى ياء (إثني ـ إثنتي)
(إثناـ إثنتا Kelimesi Mansub ve mecrur da elif yê ye
dönüşürإثني ـ إثنتي)
—On iki bebek gördüm.
أعدادُ العُقودِ Ukud (Onlar) sayılardır
للمذّكر والمؤنّث
  ـ 20 : عِشرونَ (مرفوع)، عِشرين (منصوب، مجرور) Yirmi   
ـ 30 : ثَلاثُونَ   (=      ثَلاثين     Otu           =    = 
ـ 40 : أربعونَ   (=      أربعين    Kırk            =    =
ـ 50 : خَمسُونَ   (=     خمسين  Elli               =    =
ـ 60 : سِتُّونَ     (=     سِتّين    Altmış         =    =
ـ 70 : سَبعُونَ   (=     سَبعِين    Yetmiş     =    =  
ـ 80 : ثَمانونَ   (=       ثَمانين   Seksen       =    = 
ـ 90 : تِسعُونَ   (=       تِسعِين     Dokusan   =    =
الأمثلة:           Örnekler.
ـ هذا عِشرونَ كتاباً .  ـ جاءَ ثَمانون مقاتلاًً.  ـ إشتريتُ عِشرينَ حقيبةً . ـ سلّمتُ على ثمانينَ طالبِةً
-Bu yirmi kitaptır. -Seksen savaşçı geldi.-Yirmi çanta
 satın aldım.-Seksen öğrenciye selam verdim (Seksen
 öğrenciyi selamladım).
الأعدادُ المَعطوفَةِ Matuf (Atıflı) sayılardır
 
للمذكّرErkek için sayılar                           للمؤنّثDişi için sayılar
21ـ واحِدٌ وعِشرونَ :                                               21ـ إحدى وعِشرونَ :Yirmi bir
32ـ إثنانِ وثَلاثُونَ :                                                  32ـ إثنتانِ وثلاثون :Otuz iki 
43ـ ثلاثَةٌ وأربعُونَ :                                                  43ـ ثَلاثٌ وأربَعون :Kırk üç
53ـ أربَعَةٌ وخَمسُونَ :                                                 54ـ أربَعٌ وخَمسُونَ :Elli dört
65ـ خَمسَةٌ وسِتُّونَ :                                                  65ـ خَمسٌ وسِتّونَ :Altmış beş
76ـ سِتَّةٌ وسَبعُونَ :                                                   76ـ سِتٌّ وسَبعُونَ :Yetmiş altı
87ـ سَبعَةٌ وثَمانونَ :                                               87ـ سَبعٌ وثَمانونَ : Seksen yedi
98ـ ثَمانيةٌ وتِسعُونَ :                                                 98ـ ثَمانٍ وتِسعونَ :Dokusan sekiz
99ـ تِسعَةٌ وتِسعُونَ :                                                 99ـ تِسعٌ وتِسعُونَ :Dokusan dokuz
الأمثلة:           Örnekler.
ـ هذه سبعَةٌ وأربعونَ دفتراًً.  ـ رأيتُ سبعةً وخمسينَ طالباً. سَلّمتُ على سِتٍّ وثمانينَ طالِبةً.
ـ في اليومِ أربَعٌ وعِشرونَ ساعةً .
-Bunlar kırk yedi defterdir. -Elli yedi öğrenci gördüm.
-Seksen altı öğrenciye selam verdim. -Bir günde yirmi
 dört saat vardır.
 
بقيّةُ الأعدادDiğer sayılar     
 
للمُذكّر والمؤنث:Erkek ve Dişi Sayılar için  
100ـ مِائةٌ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــYüz
200ـ مِائتانِ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــİki yüz
300ـ ثَلثُمِائةٍ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Üç yüz
400ـ أربَعُمِائةٍ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Dört yüz
500ـ خَمسُمِائةٍ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Beş yüz 
600ـ سِتُّمِائةٍ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Altı yüz
700ـ سَبعُمِائةٍ :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Yedi yüz
800ـ ثَمانِمِائةٍ:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Sekiz yüz 
900ـ تِسعُمِائةٍ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Dokuz yüz 
1000ـ ألفٌ :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Bin 
2000ـ ألفانِ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ İki bin 
3000ـ ثَلاثَةُ آلافٍ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Üç bin 
4000ـ أربَعَةُ آلافٍ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Dört bin
5000ـ خَمسَةُ آلافٍ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Beş bin 
6000ـ سِتّةُ آلافٍ :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــAltı bin  
7000ـ سَبعَةُ آلافٍ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــYedi bin 
8000ـ ثَمانيةُ آلافٍ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــSekiz bin  
9000ـ تِسعَة آلافٍ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــDokuz bin 
10000ـ عَشَرَةُ آلافٍ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــOn bin  
100000 ـ مِائة ألفٍ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــYüz bin  
1000000 ـ مليون :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــMilyon 
الأمثلة:           Örnekler.
ـ مِائةٌ وسبعةُ كُتُبٍ . ـ خَمسُمِائةٍ وأربعَةَ عَشَرَ كِتاباً .  ألف كتاب.  ـ ثلاثةُ آلافِ كتابٍ . ـ مِائةٌ وثلاثَ عَشرَةَ حقيبةً . ـ سَبعَةَ عَشَرَ ألفاً.  ـ سَبْعُمِائةِ ألفٍ .  ـ تِسعُمِائةِ ألفِ كِتابٍ .
-Yüz yedi kitap.  –Beş yüz on dört kitap.–Bin kitap.
–Üç bin kitap.  –Yüz on üç çanta.  –On yedi bin.
-Yedi yüz bin. –Dokuz yüz bin kitap.
الأعدادُ التّرتيبيّة   Sıra Sayları
 
للمذكّر   و للمؤنّثErkek ve  Dişi için sayılar         
1ـ الأوّل        الأولى                                       Birinci
2 ـ الثّاني      الثّانية                                       İkinci 
3ـ الثّالث      الثّالثةÜçüncü                                      
4ـ الرّابع    الرّابعةDördüncü                                    
5ـ الخامس الخامسةBeşinci                                       
6ـ السّادس السّادسة Altıncı                                        
7ـ السّابع     السّابعةYedinci                                      
8ـ الثّامن    الثّامنةSekizinci                                      
9ـ التّاسِع   التّاسِعة Dokuzuncu                                 
10ـ العَاشِر /  العَاشِرةOnuncu                                   
11ـ الحَاديَ عَشَر / الحاديةَ عَشْرَةَ                     Onbirinci
12ـ الثّانيَ عَشَر/الثّانية عَشْرَةَOnikinci                         
13ـ الثّالِثَ عَشَرَ / الثّالِثَةَ عَشْرَةَ...                   Onüçüncü
20ـ عِشرونYirminci                                             
21ـ حادٍ وعِشرون / حَاديةٌ وعِشرونYirmibirinci               
22ـ ثانٍ وعشرون / ثانيةٌ وعِشرونYirmiikinci                
23ـ ثالِثٍ وعِشرون  /ثالِثةٌ وعِشرون .....Yirmiüçüncü     
30ـ ثلاثُون  Otuzuncu                                           
الأمثلة:           Örnekler.
ـ الدّرسُ الحادي والعِشرونَ.                 Yirmibirinci ders
ـ البِنتُ الحاديَةُ والعِشرونَ.                       Yirmibirici kız
ـ رأيتُ الطّفلَ الحاديَ عَشَرَ.Onbirinci erkek çocuğunu gördüm           
ـ سلّمتُ على الطّفلةِ الحاديَةَ عَشْرَةَ .
Onbirinci kız çocuğuna selamverdim
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: betal, 15.12.2013, 18:54 (UTC):
linkleri görebilmek için üye olmamız gerektiğini söylüyorsunuz ama üye olamıyoruz.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

 
  SİTEMİZİ 156997 ziyaretçi...ZİYARET ETMİŞTİR!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=