İmamların Yeni İnteraktif buluşma Noktası Burası
  MÜCERRET VE MEZİT TÜREMİŞ FİİLLER
 

MÜCERRET VE MEZİT TÜREMİŞ FİİLLER
 
ثلاثي مجرّدSÜLASİ FİİL KALIPLARI     
تصريف الفعل الماضيMAZİ ÇEKİMİ
 
1ـ كَتَبَ ـ كَتَبا (تثنية) ـ كَتَبوا (جمع)
Yazdı / İkisi Yazdı / Yazdılar
 ـ كَتَبَتْ ـ كَتَبتَا (تثنية) ـ كَتَبْنَ  (جَمع)(3.Şahıs)
 Yazdı / İkisi Yazdı /Yazdılar
ـ كَتَبْتَ ـ كَتَبْتُما (تَثنية)ـ كَتَبْتُمْ (جَمع)
Yazdın / İkiniz Yazdınız / Yazdınız
ـ كَتَبتِ ـ كَتَبْتُما (تثنية) ـ كَتَبْتثنَّ(جَمع)(2. Şahıs)
Yazdın / İkiniz Yazdınız / Yazdınız 
/ ـ كَتَبْتُ ـ كَتَبْنا (تثنية) ـ كَتَبنا  (جمع)(1. Şahıs)
 Yazdım / İkimiz Yazdık / Bizler Yazdık.
Diğerleri yukarıdaki örnekteki gibi tercümeleri yapılır
والباقي يترجم كما في المثل أعلاه. Diğerleri aynışekilde Tercüme edilir 
2ـ اَخَذَ Aldı   ـ اَخذَا ـ اُخَذوا ـ اَخذتْ ـ اَخذَتَا ـ اَخَذْنَ / ـ اَخَذْتَ ـ اَخَذْتُما ـ اَخَذتُمْ ـ اَخَذْتِ
 اَخَذْتُما ـ اَخَذتُنَّ/ ـ اَخَذْتُ ـ اَخَذْنا.
 
3ـ مَدَّ Uzattı  ـ مَدَّا ـ مَدُّوا ـ مَدَّتْ ـ مّدَّتا ـ مَدَدْنَ / ـ مَدَدْتَ ـ مَدَدْتُما ـ مَدَدْتُمْ ـ مَدَدْتِ ـ
مَدَدْتُما ـ مَدَدْتُنَّ / ـ مَدَدْتُ ـ مَدَدْنا.
 
4ـ باعَ Sattı   ـ بَاعَا ـ بَاعُوا ـ بَاعَتْ ـ بَاعَتا ـ بِعْنَ / ـ بِعْتَ ـ بِعْتُما ـ بِعْتُمْ ـ بِعْتِ ـ بِعْتُما ـ
بِعْتُنَّ / ـ بِعْتُ ـبِعنا.
 
5ـ غَزَا Saldırdı, savaştı  ـ غَزَوَا ـ غَزَواْ ـ غَزَتْ ـ غَزَتاْ ـ غَزَوْنَ / ـ غَزَوْتَ ـ
غَزَوْتُما ـ غَزَوْتُمْ ـ غَزَوْتِ ـ غَزَوتُما ـ غَزَوْتُنَّ / ـ غَزَوْتُ ـ غَزَوْنا.
 
6ـ رَمى Attı  ـ رَمَيا ـ رَمَوا ـ رَمَتْ ـ رَمَتا ـ رَمَيْنَ / ـ رَمَيْتَ ـ رَمَيْتُما ـ رَمَيْتُمْ ـ رَمَيْتِ رَمَيْتُما ـ رَمَيْتُنَّ / ـ رَمَيْتُ ـ رَمَيْنا.
 
7ـ رَضيَ Kabul etti ـ رَضِيا ـ رَضُوا ـ رَضِيَتْ ـ رَضِيَتَا ـ رَضِيْنَ / ـ رَضِيْتَ ـ رَضِيْتُما ـ
 رَضِيْتُمْ رَضِيْتِ ـ رَضِيْتُما ـ رَضِيْتُنَّ / ـ رَضِيْتُ ـ رَضِيْنَا.
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصريف الفعل المضارع MUZARİ ÇEKİMİ
1ـ يَكتُبُ ـ يَكتُبَانِ ـ يَكتُبُونَ  (مذكر)
Yazıyor / İkisi Yazıyor / Yazıyorlar
ـ تَكتُبُ ـ تَكْتُبَانِ ـ يَكْتُبْنَ (مؤنث)   (3.Şahıs)
- Yazıyor / İkisi Yazıyor /Yazıyorlar
ـ تَكْتُبُ ـ تَكْتُبَانِ ـ تَكْتُبُونَ (مذكر)
Yazıyorsun / İkiniz Yazıyorsunuz / Yazıyorsunuz
ـ تَكْتُبْنَ ـ تَكْتُبَانِ ـ تَكْتُبْنَ(مؤنث)(2. Şahıs) 
 - Yazıyorsun / İkiniz Yazıyorsunuz / Yazıyorsunuz
 
ـ اَكْتُبُ ـ نَكْتُب ـ  ُنَكْتُبُ (1.Şahıs)
- Yazıyorum / İkiniz Yazıyorsun/ Biz Yazıyoruz.
 
2ـ يأحُذُ  Alıyor ـ يَاْخّذانِ ـ يَاْخُذونَ ـ تَأخُذُ ـ تَأخُذانِ ـ يَأخُذْنَ/ ـ تَأخُذُ ـ تَأخُذانِ ـ تَأخُذونَ ـ
 تأخُذِينَ ـ تأخُذانِ ـ تأخُذْنَ / ـ آخُذُ ـ نَاخُذُ.
 
3ـ يَدَعُ  Bırakıyorـ يَدَعَانِ ـ يَدَعُونَ ـ تَدَعُ ـ تَدَعَانِ ـ يَدَعْنَ ـ تَدَعُ ـ تَدَعَانِ ـ تَدَعُونَ ـ
تَدَعِينَ ـ تَدَعَانِ ـ تَدَعْنَ ـ اَدَعُ ـ نَدَعُ.
 
4ـ يَبِيعُSatıyor  ـ يَبِيعَانِ ـ يَبِيعُونَ ـ تَبِيْعُ ـ تَبِيعَانِ ـ يَبِعْنَ / ـ تَبِيعُ ـ تَبِيعَانِ ـ تَبِيعُونَ ـ
تَبِيعينَ ـ تَبِيعًانِ ـ تَبِعْنَ / ـ اَبِيْعُ ـ نَبِيْعُ.
 
5ـ يَقولُ  Söylüyorـ يَقُولانِ ـ يَقُولونَ ـ تَقُولُ ـ تَقُولانِ ـ يَقُلْنَ / ـ تَقُولُ ـ تَقُولانِ ـ تَقُولونَ
 ـ تَقُولِينَ ـ تَقُولانِ ـ تَقُلْنَ / ـ اَقُولُ ـ نَقُولُ.
 
6ـ يَخاف  Korkuyorـ يَخافَانِ ـ يَخَافُونَ ـ تَخَافُ ـ تَخَافَانِ ـ يَخَفْنَ / ـ تَخَافُ ـ تَخَافانِ ـ
تَخافونَ ـ تَخَافيْنَ ـ تَخافانِ ـ تَخَفْنَ / ـ اَخافُ ـ نَخَافُ.
 
7ـ يغزوSaldırıyor  ـ يَغزُوانِ ـ يَغزوُنَ ـ تّغزُو ـ تَغْزُوانِ ـ يَغْزوُنَ / ـ تَغزُو ـ تَغْزُوانِ ـ
 تَغْزُونَ ـ تَغْزِينَ ـ تَغْزُوانِ ـ تَغْزُونَ / ـ اَغزُو ـ نَغْزُو.
 
8ـ يَرضَىKabul ediyor  ـ يَرْضَيَانِ ـ يَرْضَوْنَ ـ تَرْضَىَ ـ تَرْضَيَانِ ـ يَرْضَيْنَ / ـ تَرْضىَ
 ـ تَرْضَيَانِ ـ تَرْضَونَ ـ تَرْضَيْنَ ـ تَرْضَيَانِ ـ تَرْضَيْنَ / ـ اَرضىَ ـ نَرضىَ.
 
 
تصريف الفعل المضار المؤكّد MUZARİ MÜEKKED ÇEKİMİ
 
- يَقتُلُÖldürüyor  ـ يَقْتُلانِ ـ يَقْتُلون (مذكر) ـ يَقتلَّنَ ـ يَقتلاَّنِ ـ يَقتُلُّنَ (مؤنث).
- تقتلُ Öldürüyorـ تقتلانِ ـ يَقْتُلنَ (مذكر)ـ تَقْتُلَّنَ ـ تقتلاّنِ ـ يقتلنانِّ(مؤنث).
- تقتلُ  Öldürüyorsunـ تَقتلانِ ـ تَقتُلونَ (مذكر)ـ تقتُلَّنَ ـ تقتلاَّنِ ـ تَقتُلُّنَ(مؤنث).
- تَقتُليْنَ  Öldürüyorsunـ تَقتُلان ِـ  تَقْتُلْنَ (مذكر)ـ تَقتُلِّنَ ـ تَقْتُلاَّنِ ـ تَقْتُلْنَانِّ(مؤنث).
- اَقتُلُ  Öldürüyorumـ تَقْتُلانِ ـ نَقتلُ (مذكر)ـ اَقتُلَّنَ ـ تقتلاَّنِ ـ نَقتلَّنَ(مؤنث).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصريف فعل الأمر  EMRİN ÇEKİMİ
 
1ـ كَتبَ ، يَكتُبُ ، أكْتُبْ ـ أُكتبَا (تثنية)ـ أُكتبوا ( جمع) ـ أُكتبِي ـ أُكتبا (تثنية)ـ أُكتُبْنَ (جَمع).
Yazdı; Yazıyor; Yaz (Yazın) /İkiniz Yazınız /  Yazınız / Yaz / Yazınız / Yazınız.(2. Şahıs)
 
2ـ اَخذَ يأخُذُ ـ خُذْAl  ـ خُذا ـ خُذوا ـ خُذِي ـ خُذا ـ خُذْنَ.
3ـ سَألَ يَسألُ ـ إسأَلْSor  ـ إسألاَ ـ إسألوا ـ إسألِي ـ إسألاَ ـ إسألنَ.
4ـ مَدَّ يَمُدُّ ـ مُدَّUzat  ـ مُدّا ـ مُدّوا ـ مُدّي ـ مُدّا ـ أُمْدُدْنَ.
5ـ وَدَعَ يدعُ ـ دَعْBırak  ـ دَعا ـ دَعوا ـ دَعي ـ دَعا ـ دَعْنَ.
6ـ يَسُرَ يَيسُر ـ أُيْسُرْKolaylaştır  ـ أُيسُرا ـ أُيسُروا ـ أُيْسُري ـ أُيسُرا ـ أُيْسُرنَ.
7ـ خَافَ يَخافُ ـ خَفْKork  ـ خَافا ـ خَافُوا ـ خَافِي ـ خَافا ـ خَفْنَ
8ـ غَزا يَغْزو ـ أُغْزُ  Saldırـ أُغزُوَا ـ أُغْزُوا ـ أُغْزِي ـ أُغْزُوَا ـ أُغْزُوْنَ.
9ـ رَمىَ يَرمِيْ ـ اِرمِAt, fırlat  ـ اِرمِيا ـ اِرمُوا ـ اِرمِي ـ اِرمِيَا ـ اِرْمِيْنَ.
10ـ رَضِيَ يَرضَىَ ـ اِرضَKabul et  ـ اِرضَيَا ـ اِرضَوا ا ـ ِرضَيْ ـ اِرضَيَا ـ اِرضَيْنَ.
11ـ أتى يأتي ـ تِ  Gelـ تِيا ـ تُوا ـ تِي ـ تِيَا ـ تِيْنَ.
12ـ رأى يرى ـ رَ  Gör, bakـ رَيَا ـ رَوْا ـ رَىْ ـ رَيا ـ رَيْنَ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مزيد رباعيDÖRTLÜ TÜRETME KALIPLARI 
ـ اَفعَلَ ........ اِفْعال.
ـ فَعَّلَ ......... تَفعيل.
ـ فاعَلَ ........ مُفاعَلة.
          ماضي ـ مضارع ـ أمر ـ إسم فاعل ـ إسم مفعول ـ مصدر
1ـ نَزلَ / اَنزلَ ـ يُنزِلُ ـ اَنزِل ـ مُنزِلٌ ـ مُنزَلٌ ـ إنزالٌ.
İndirdi / İndiriyor / İndir / İndiren / indirilen /
 İndirmek.
2ـ أمِنَ/ آمَنَ  İnandıـ يُؤمنُ ـ آمِنْ ـ مُؤمِنٌ ـ مُؤمَنٌ ـ إيمانٌ.
3ـ قرأ / اَقْرَأَOkuttu  ـ يقرئُ ـ اَقرئْ ـ مُقرئٌ ـ مُقراٌ ـ اِقراءٌ.
4ـ مَدَّ / آمَدَّYardım etti  ـ يُمِدُّ ـ آمِدِّ ـ مُمِدٌّ ـ مُمَدٌّ ـ اِمدادٌ.
5ـ وَرِثَ / اَورثَMiras bıraktı  ـ يُرِثُ ـ اَورِثْ ـ مُورِثٌ ـ مُورَثٌ ـ ايراثٌ.
6ـ يَسُرَ / اَيسَرَKolaylaştırdı  ـ يُوسِرُ ـ ايسِرْ ـ مُوسِرٌ ـ مُوسَرٌ ـ اِيسارٌ.
7ـ قَامَ / اَقامَDüzelti, kaldırdı  ـ يُقيمُ ـ اَقِيمْ ـ مُقيمٌ ـ مُقامٌ ـ اِقامةٌ.
8ـ رضيَ / اَرضىRazı etti  ـ يُرضى ـ اَرضِ ـ مُرضٍ ـ مُرضىً ـ اِرضاءٌ.
9ـ آبَ / اَآبَDöndürüldü , döndü  ـ يُئيبُ ـ اًئِبْ ـ مُئيبٌ ـ مُؤابٌ ـ اِآبابةٌ.
10ـ أتى / آتىGetirildi  ـ يُؤتي ـ آتٍمُؤتٍ ـ مُؤتٍ ـ مُؤتىً ـ اِيتاءٌ.
11ـ وقَى / اَوقىَKorunması altında oldu  ـ يُوقي ـ اَوقِ ـ مُوقٍ ـ مُوقىً ـ اِيقاءٌ.
12ـ رأى / اَرَىَGösterdi  ـ يُري ـ اَرِ ـ مُرٍ ـ مُرىً ـ اِرَاءةٌ.
13ـ رأى / اَرْآىGösterdi  ـ يُرئي ـ آرْءِ ـ مُرٍ ـ مُرىً ـ اِراءٌ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ نَزلَ / نَزَّلَİndirildi  ـ يُنزِّلُ ـ نَزِّلْ ـ مُنزِّلٌ ـ مُنزَّلٌ ـ تَنزيلٌ.
2ـ أمِنَ/ اَدَّبَ Eğitti  ـ يُؤِّبُ ـ اَدِّبْ ـ مُؤدِّبٌ ـ مُؤدَّبٌ ـ تأديبٌ.
3ـ قرأ / قَرَّاَOkuttu  ـ يُقرِّئُ ـ قَرِّئْ ـ مُقرِّئٌ ـ مُقر.
4ـ مَدَّ / مَدّدَUzattı  ـ يُمدِّدُ ـ مَدِّدْ ـ مُمَدِّدٌ ـ مُمَدَّدٌ ـ تَمدِدٌ.
5ـ وَجَهَ / وَجَّهَYönlendirildi  ـ يُوجِّهُ ـ وَجِّهْ ـ مُوَجِّهٌ ـ مُوَجَّهٌ ـ تَوجِيهٌ.
6ـ يَسُرَ /  يَسَّرَKolaylaştırıldı  ـ يُيّسِرُ ـ يَسِّرْ ـ مُيَسِّرٌ ـ مُيّسَرٌ ـ تَيسيرٌ.
7ـ قَامَ / قَوَّمَDüzelti  ـ يُقوِّمُ ـ قَوِّمْ م ـ ُقوِّمٌ ـ مُقوَّمٌ ـ تَقومٌ.
8ـ قادَ / قَيَّدَBağlandı  ـ يُقيِّدُ ـ قَيِّدْ ـ مُقيِّدٌ ـ مُقيَّدٌ ـ تَقييدٌ.
9ـ عَدَا / عَدَّىZıplattı  ـ يُعَدِّي ـ عَدِّ ـ مُعدٍّ ـ مُعدَّىً ـ تَعدِيَةٌ.
10ـ آلَ /  اَوَّلَDöndürdü  ـ يُؤوِّلُ ـ اَوِّلْ ـ مُؤوِّلٌ ـ مؤوَّلٌ ـ تأويلٌ.
11ـ أدّى / اَدَّىEda etti  ـ يُؤدِّي ـ اَدِّ ـ مُؤدٍّ ـ مُؤدّىً ـ تأديةٌ.
12ـ وصَى / وَصَّىTavsiye ettirdi  ـ يُوَصِّي ـ وَصٍّ ـ مُوَّصّيٍ ـ مُوَصىًّ ـ تَوصيَةٌ.
13ـ رأى / رَاّىGösterdi  ـ يُرئِّي ـ رَءِّ ـ مُرءٍّ ـ مُرَئَّىً ـ تَرئِيَةٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ جَهَدَ /  جَاهَدَCihat etti  ـ يُجاهِدُ ـ جَاهِدْ ـ مُجاهِدٌ ـ مُجاهَدٌ ـ مُجاهَدَةٌ.
2ـ أخَذَ / آخذَ Sorguladı  ـ يُؤاخِذُ ـ آخِذْ ـ مُؤاخِذٌ ـ مُؤاخَذَةٌ ـ مُؤاخَذةٌ.
3ـ ضَلَّ /  ضَالَّSapıttı  ـ يُضَالُّ ـ صَالِّ ـ مُضالِّ ـ مُضالُّ ـ مُضالٌّ ـ مُضالَلَةٌ.
4ـ وَعَدَ / وَاعَدَSöz verdi  ـ يُواعِدُ ـ وَاعِدْ ـ مُوَاعِدٌ ـ مُواعَدٌ ـ مُوَاعَدةٌٌ.
5ـ يَسُرَ / يَاسَرَYumuşak davrandı  ـ يُيَاسِرُ ـ يَاسِرْ ـ مُياسِرٌ ـ مُياسَرٌ ـ مُياسَرَةٌ.
6ـ قَالَ / قَاوَلَSözleşti  ـ يُقاوِلُ ـ قَاوِلْ ـ مُقاوِلٌ ـ مُقَاوَلٌ ـ مُقَاوَلَةٌ.
7ـ باعَ / بَايَعَUzlaştı  ـ يُبايِعُ ـ بَايِعْ ـ مُبايِعٌ ـ مُبايَعٌ ـ مُبايَعَةٌ.
8ـ نامَ / نَاوَمَUyuttu  ـ يُناوِمُ ـ نَاوِمْ ـ مُناوِمٌ ـ مُناوَمٌ ـ مُناوَمةٌ.
9ـ غَزا / غَازىSaldırdı  ـ يُغازِي ـ غَازِ ـ مُغازٍ ـ مُغازَىً ـ مُغازَاةٌ.
10ـ آبَ / آوَبَ  Döndürüldü ـ يُؤَاوِبُ ـ آوِبْ ـ مُؤاوِبٌ ـ مُؤاوَبٌ ـ مُؤاوَبَةٌ.
11ـ أتى / آتىَGetirdi  ـ يُؤاتِي ـ آتِ ـ مُؤاتٍ ـ مُؤَاتىً ـ مُؤَاتاةٌ.
12ـ وَقى /  وَاقىَ Korudu  ـ يُواقِي ـ وَاقِ ـ مُواقٍ ـ مُواقىً ـ مُوَاقَاةٌ.
13ـ رأى / رَائىَGösteriş yaptı  ـ يُرائِى ـ رَاءِ ـ مُراءٍ ـ مُرائىً ـ مُرَاآةٌ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مزيد خماسيBEŞLİ TÜRETME KALIPLARI      
ـ تَفعَّلَ .................... تَفعُّل.
ـ تَفاعَلَ ................. تَفاعُل.
ـ اِفتعلَ .................. اِفتِعال.
ـ اِنفعلَ .................. اِنفِعال.
ـ اِفعلَّ.................... اِفعلال.
1ـ فرقَ / تفرّقَAyırdı  ـ يتفرّقُ ـ تَفرَّقْ ـ مُتفرِّقٌ ـ مُتفرَّقٌ ـ تَفرَّقٌ.
2ـ ادُبَ / تأدَّبَEdeplendi  ـ يَتأدَّبُ ـ تَأدَّبْ ـ مُتأدِّبٌ ـ مُتأدَّبٌ ـ تَأدَّبٌ.
3ـ بَدَّ /  تَبَّّددَSaçıldı, dağıldı  ـ يَتبَدَّدُ ـ تَبَدَّدْ ـ مُتَبَدِّدْ ـ مُتَبَدَّد ـ ٌ تَبَدُّدٌ.
4ـ وجهَ / تَوَجَّهَYöneldi  ـ يَتَوَجَّهُ ـ تَوَجَّهْ ـ مُتَوجِّهٌ ـ مُتَوَجَّهٌ ـ تَوَجُّهٌ.
5ـ يَسُرَ / تَيَسَّرَKolaylaştı  ـ يَتَيسَّرُ ـ تَيَسَّرْ ـ مُتَيَسِّرٌ ـ مُتَيَسَّرٌ ـ تَيَسُّرٌ.
6ـ حَالَ / تَحَوَّلَDeğişti, dönüştü  ـ يَتَحَوَّلُ ـ تَحَوَّلْ ـ مُتحوِّلٌ ـ مُتَحَوَّلٌ ـ تَحَوَّلٌ.
7ـ خَالَ / تَخَيَّلَHayal etti  ـ يَتَخيَّلُ ـ تَخَيَّلْ ـ مُتَخَيِّلٌ ـ مُتَخيَّلٌ ـ تَخَيَّلٌ.
8ـ عدَى / تَعدَّىZıplattı  ـ يَتَعدَّى ـ تَعَدِّ ـ مُتعَدٍّ ـ مُتَعدَّىً ـ تَعَدِّي.
9ـ وفَى / تَوَفَّىVefat etti  ـ يَتَوفَّى ـ تَوَفِّ ـ مُتَوَفّيٍ ـ مُتوَفَّىً ـ تَوَفِّي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ قَتلَ / تَقاتلَSavaştı  ـ يَتَقاتَل ـ ُ تَقَاتَلْ ـ مُتَقَاتِلٌ ـ مُتَقاتَلٌ ـ تَقَاتُلٌ.
2ـ اصَرَ /  تآصَرَSıklaştı  ـ يَتَآصَرُ ـ تَآصَرْ ـ مُتآصِرٌ ـ مُتآصَرٌ ـ تَآصُرٌ.
3ـ مَدَّ /  تَمَادَّÇekti  ـ يَتَمادِّ ـ تَمَادِّ ـ مُتَمادِّ ـ مُتَمادٌّ ـ تَمادُدٌ.
4ـ وَرَدَ / تَوَارَدَVarıştı  ـ يَتَوَارَدُ ـ تَوَارَدْ ـ مُتَوارِدٌ ـ مُتَوارَدٌ ـ تَوَارُدٌ.
5ـ حَارَ / تَحَاوَرَSöyleşti  ـ يَتَحَاوَرُ ـ تَحَاوَرْ ـ مُتَحَاوِرٌ ـ مُتَحاوَرٌ ـ تَحاوُرٌ.
6ـ مَالَ / تَمَايَلَSallandı, meyillendi  ـ يَتَمايَلُ ـ تَمَايَلْ ـ مُتَمايِلٌ ـ مُتَمايَلٌ ـ تَمَايُلٌ.
7ـ لَقِى / تَلاَقىَKarşılaştı  ـ يَتَلاقِي ـ تَلاَقَ ـ مُتَلاَقٍ ـ مُتلاَقىً ـ تَلاَقِي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ عَصمَ / إعْتَصَمَSarıldı  ـ َ يَعْتَصِمُ ـ اِعْتَصِمْ م ـ ُعتَصِمٌ ـ مُعْتَصَمٌ ـ اِعْتِصامٌ.
2ـ اخذَ / اِتَّخذَEdindi  ـ يَتَّخِذُ ـ اِتَّخِذْ ـ مُتَّخِذٌ ـ مُتَّخَذٌ ـ اِتِّخاذٌ.
3ـ مَدَّ / اِمتَدَّ Uzandı  ـ يَمْتَدُّ ـ اِمتَدِّ ـ مُمتَدٌّ ـ مُمتَدٌّ ـ اِمتِدَادٌ.
4ـ وجَهَ / اِتَّجَهَYöneldi  ـ يَتَّجِهُ ـ اِتَّجِهْ ـ مُتَّجِهٌ ـ مُتَّجَهٌ ـ اِتِّجاهٌ.
5ـ خَارَ /  اِخْتَارَSeçti  ـ يَختَارُ ـ اِخْتَرْ ـ مُختَارٌ ـ مُختَارٌ ـ اِختِيارٌ.
 6ـ بَلِىَ / اِبتَلىَSınav verdi  ـ يَبْتَلِي ـ اِبْتَلِ ـ مُبْتَلٍ ـ مُبْتَلىً ـ اِبتِلاَءٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ كشفَ / اِنكَشَفَAçıldı  ـ يَنْكَشِفُ ـ اِنْكَشِفْ ـ مُنكَشِفٌ ـ مُنْكَشَفٌ ـ اِنْكِشافٌ.
2ـ مَدَّ / اِنْمَدَّUzandı  ـ يَنْمَدُّ ـ اِنْمَدِّ ـ مُنْمَدٌّ ـ مُنْمَدٌّ ـ اِنْمِدادٌ.
3ـ قَادَ / اِنْقَادَYönetildi  ـ يَنْقَادُ ـ اِنْقَدْ ـ مُنقَادٌ ـ مُنقَادٌ ـ اِنْقِيادٌ.
4ـ جَلاَ / اِنْجَلَىParladı  ـ يَنْجَلِي ـ اِنْجَلِ ـ مُنجَلٍ ـ مُنجَلىً ـ اِنْجِلاَءٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ حَمُرَ / اِحْمَرًّKızardı  ـ يَحْمَرُّ ـ اِحْمَرِّ ـ مُحمَرٌّ ـ مُحمَرٌّ ـ اِحْمِرارٌ.
2ـ سَادَ / اِسْوَدَّKarardı  ـ يَسْوَدُّ ـ اِسْوَدِّ ـ مُسْوَدٌّ ـ مُسْوَدٌّ ـ اِسْوِدَادٌ.
3ـ بَاضَ / اِبْيَضَّAğardı  ـ يَبْيَضُّ ـ اِبْيَضِّ ـ مُبْيَضٌّ ـ مُبْيَضٌّ ـ اِبِيضَاضٌ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مزيد سُداسي ALTILI TÜRETME KALIPLARI    
ـ اِستفعلَ.................... اِستِفعالُ.
ـ اِفعوعَلَ..................... اِفعِلالٌ.
ـ اِفْعَوَّلَ.......................اِفْعِوَّالٌ.
ـ اِفْعالَ....................... اِفْعِيلالَ.
نهتم بأكثر ما يُستعمل :
En çok kullanılan Kalıp'a önem vereceğiz.
1ـ غَفرَ / اِستغفرَBağış diledi  ـ يَستَغْفِرُ ـ اِسْتَغْفِرْ ـ مُستَغْفِرٌ ـ مُستَغْفَرٌ ـ اِستِغْفَارٌ.
2ـ أنِسَ / اِسْتَاْنَسَHoşlandı  ـ يَستاْنِسُ ـ اِسْتَاْنِسْ ـ مُسْتَاْنِسٌ ـ مُستاْنَسٌ ـ اِستِئْناسٌ.
3ـ مَدَّ / اِستَمَدَّYardım istedi  ـ يَسْتَمِدُّ ـ اِسْستَمِدِّ ـ مُستَمِدٌّ ـ مُستَمَدٌّ ـ اِستِمْدادٌ.
4ـ وَقفَ / اِستَوْقَفَDurakladı  ـ يَستَوقِفُ ـ اِسْتَوْقِفْ ـ مُستَوقِفٌ ـ مُستَوقَفٌ ـ
 اِسْتِيقافٌ.
5ـ  يئِسَ / اِستَيئَسَUmut kesmesini istedi  ـ يَسْتَيئِسُ ـ اِسْتَيئِسْ ـ مُستَيئِسٌ
 ـ مُسْتَيْئَسٌ ـ اِستِئاسٌ.
6ـ قَامَ / اِسْتَقامَDüzeldi  ـ يَسْتَقيمُ ـ اِسْتَقِيمْ ـ مُستَقِيمٌ ـ مُستَقامٌ ـ إستِقامَةٌ.
7ـ رَضِيَ / إسْتَرضىَRızasını istedi  ـ يَستَرضِي ـ اِستَرضِ ـ مُستَرضٍ ـ مُستَرْضىً
ـ اِستِرْضاءٌ.
8ـ وفَى / اِستَوْفَىَİstifasını istedi  ـ يَستَوْفِي ـ اِستَوْفِ ـ مُستوْفٍ ـ مُستَوْفىً ـ
 اِسْتِيفاءٌ.
 
24 صيغة (الأمثلة المختلفة)
 
24 - SİGA (EMSİLE-İ MUHTELİFE)
 
1ـ نَصَرَ :  Yardımetti
معلوم/ نَصَر ـ نَصَرا ـ نَصَروا ـ نَصَرتْ ـ نَصَرتا ـ نَصَرْنَ ـ نصَرتَ ـ نَصَرتُما ـ نَصَرتُم ـ نَصَرتِ نَصَرتُما ـ نَصَرتُنّ ـ نصَرتُ ـ نَصَرنا.
مجهول/ نُصِرَ ـ نُصِرا ـ نُصِروا ـ نُصِرتْ ـ نُصِرتا ـ نُصِرنَ ـ نُصِرتَ ـ نُصِرتُما ـ نُصِرتم ـ نُصِرتِ ـ نُصِرتُما ـ نُصِرتُن ـ نُصِرتُ ـ نُصِرنا.
2ـ يَنصُرُ: Yardım ediyor - eder
معلوم/ يَنصُرُ ـ يَنصُرانِ ـ ينصُرونَ ـ تَنصُرْ ـ تنصُران ـ ينصُرنَ ـ تَنصُرُ ـ تَنصُرانِ ـ تنصُرونَ ـ تنصُرينَ ـ تَنصُرانِ ـ تنصُرنَ ـ أنصرُ ـ ننصُرُ.
مجهول/ يُنصَرُ ـ يُنْصَرانِ ـ يُنْصَرونَ ـ تُنْصَرُ  ـ تُنصَرانِ ـ يُنصَرْنَ ـ تُْنصَرُ ـ تُنْصَرانِ تُنْصَرونَ ـ تُنْصَرينَ ـ تُنصرانِ ـ تُنصَرنَ ـ اُنْصَرُ ـ نُنْصَرُ.
3ـ نَصْراً: Yardım etmek
 نَصراً ـ نَصرانِ ـ نَصَراتٌ.
4ـ فهو نَاصِرٌ: Yardım eden
ناصِرٌ ـ ناصِرانِ ـ ناصِرونَ ـ نُصّارٌ ـ ونُصَرٌ ـ ونَصرَةٌ ـ ناصِرَةٌ ـ ناصِرتانِ ـ ناصِراتٌ ـ ونواصِرُ.
5ـ وذاك مَنْصُورٌ: Yardımedilen
 مَنصُورٌ ـ مَنصُورانِ ـ مَنْصُورونَ ـ مَنْصورَةٌ ـ مَنْصورتانِ مَنْصُوراتٌ ومناصِرٌ.
6ـ لم يَنْصُرْ:Yardımetmedi
معلوم/ لمْ يَنْصُرْ ـ لم يَنْصُرا ـ لم يَنْصُروا ـ لم تَنْصُرْْ ـ لم تَنْصُرا ـ لم يَنْصُرْنَ ـ لم تُنْصَرْ ـ لم تُنْصَرا ـ لم تُنْصَروا ـ لم تُنْصَري ـ لم تُنْصَرا ـ لم تُنْصَرْنَ ـ لم اَنْصُرْ ـ لم ننصُرْ.
مجهول/ لم يُنْصَرْ ـ لم يُنْصَرا ـ ـ لم يُنْصَروا ـ لم تُنْصَرْ ـ لم تُنْصَرا ـ لم يُنْصَرنَ ـ لم تُنْصَرْ ـ لم تُنْصَرا ـ لم تُنْصَروا ـ لم تُنْصَري ـ لم تُنْصَرا ـ لم تُنْصَرنَ ـ لم اُنْصَرْ ـ لم نُنْصَرْ.
7ـ لمّا يَنْصُرْ: Henüz yardımetmedi
معلوم/ لمّا يَنْصَرْ ـ لمّا يَنْصُرا ـ ـ لمّا يَنْصُروا ـ لمّا تَنْصُرْ ـ لمّا تَنْصُرا ـ لمّا يَنْصُرنَ ـ لمّا تَنْصُرْ ـ لمّا تَنْصُرا ـ لمّا تَنْصُروا ـ لمّا تَنْصُري ـ لمّا تَنْصُرا ـ لمّا تَنْصُرْنَ ـ لمّا اَنْصُرْ ـ لمّا نَنْصُرْ.
مجهول/ لمّا يُنْصَرْ ـ لمّا يُنْصَرا ـ لمّا يُنْصَروا ـ لمّا تُنْصَرْ ـ لمّا تُنْصَرا ـ لمّا يُنْصَرنض ـ لمّا تُنْصًرْ ـ لمّا تُنْصَرا ـ لمّا تُنْصَروا ـ لمّا تُنْصَري ـ لمّا تُنْصَرا ـ لمّا تُنْصَرنَ ـ لمّا اُنْصَرْ ـ لمّا نُنْصَرْ.
8ـ ما يُنْصرُ: Yardım etmez
معلوم/ ما يَنْصُرُ ـ ما يَنْصُرانِ ـ ما يَنْصُرونَ ـ ما تّنْصُرُ ـ ما تَنْصُرانِ ـ ما يَنْصُرنَ ـ ما تَنْصُرُ ـ ما تنَْصُرانِ ـ ما تَنْصُرونَ ـ ما تَنْصُرينَ ـ ما تَنْصُرانِ ـ ما تَنْصُرنَ ـ ما اَنْصُرُ ـ ما نَنْصُرُ.
مجهول/
9ـ لا يَنْصُرُ: Yardımetmeyecek
معلوم/ لا يًنْصُرُ ـ لا يَنْصُرانِ ـ لا يَنْصُرونَ ـ لاتَنْصُرُ ـ لا تَنْصُرانِ ـ لا يَنْصُرنَ ـ لا تَنْصُرُ ـ لا تَنْصُرانِ ـ لا تَنْصُرونَ ـ لا تَنْصُريْنَ ـ لا تَنْصُرانِ ـ لا تَنْصُرنَ ـ لا اَنْصُرُ ـ لا نَنْصُرُ.
10ـ لنْ يَنْصُرَ: Asla Yardımetmeyecek
معلوم/ لن يَنْصُرَ ـ لن يَنْصُرا ـ لن يَنْصُروا ـ لن تَنْصُرَ ـ لن تّنْصُرا ـ لن يَنْصُرنَ ـ لن تَنْصُرَ ـ لن تَنْصُرا ـ لن تَنْصُروا ـ لن تَنْصُري ـ لن تَنْصُرا ـ لن يَنْصُرنَ ـ لن اَنْصُرَ ـ لن نَنْصُرا.
مجهول/ لن يُنْصَرَ ـ لن يُنْصَرا ـ لن يُنْصَروا ـ لن تُنْصَرَ ـ لم تَنْصَرا ـ لن تُنْصَروا ـ لن تُنْصَري ـ لن تُنصَرا ـ لن تُنْصَرنَ ـ لن اُنْصَرَ ـ لن نُنْصَرَ.
11ـ لِيَنْصُرْ: Yardımetsin
معلوم/ ليَنْصَرْ ـ لِيَنْصُرا ـ لِيَنْصُروا ـ لِتَنْصُرْ ـ لِتَنْصُرا ـ لِتَنْصُروا.
مجهول/ ليُنْصَرْ ـ لِيُنْصَرا ـ لِيُنْصَروا ـ لِتُنْصَرْ ـ لِتُنْصَرَا ـ لِتُنْصَروا.
12ـ لايَنْصُرْ: Yardımetmesin
معلوم/ لا يَنْصُرْ ـ لا يَنْصُرا ـ لا يَنْصُروا ـ لا تَنْصُرْ ـ لا تَنْصُرا ـ لا يَنْصُرنَ.
مجهول/ لا يُنْصَرْ ـ لا يُنْصَرا ـ لا يُنْصَروا ـ لا تُنْصَرْ ـ لا تُنْصَرا ـ لا يُنْصَرْنَ.
13ـ أُنْصًرْ:  Yardımet
معلوم/ اُنصُرْ ـ اُنْصُرا ـ اُنْصُروا ـ اُنْصُري ـ اُنصُرا ـ اُنْصُرْنَ.
مجهول/ لتُنْصَرْ ـ لتُنْصَرا ـ لتُنْصَروا ـ لِتُنْصَري ـ لِتُنْصَرا ـ لِتُنْصَرنَ ـ لإُنْصَرْ ـ لِنُنْصَرْ؟
14ـ لا تَنْصُُرْ: Yardımetme
معلوم/ لا تَنْصُرْ ـ لا تَنْصُرا ـ لا تًنْصُروا ـ لا تًنْصُري ـ لا تَنْصُرا ـ لا تُنْصَرا ـ لا تُنْصَرنَ.
مجهول/ لا تُنْصَرْ ـ لا تُنْصَرا ـ لا تُنْصَروا ـ لا تُنْصَري ـ لا تُنْصَرا ـ لا تُنْصَرنَ.
15ـ مَنصَرْ: Yardımetmeyeri  مَنصِرْ : Yardım etme zamanı
مّنْصَِرٌ ـ مَنْصَِرانِ ـ مَناصِرٌ.
16ـ مِنصَرْ: Yardım edecekalet
مِنْصَرٌ ـ مِنْصَرانِ ـ مِناصِرٌ.
17ـ نَصْرَةٌ: Bir kere yardımetmek
نَصْرَةٌ ـ نَصْرَتانِ ـ نَصَراتٌ.
18ـ نِصْرَةٌٌ: Bir nevi yardımetmek
نِصْرَةٌ ـ نِصْرَتانِ ـ نِصْرَاتٌ.
19ـ نُصَيرٌ: Küçük yardım
نُصيْرٌ ـ نُصيرانِ ـ نُصيرونَ ـ نُصيرةٌ ـ نُصيرتانِ ـ نُصيراتٌ.
20ـ نَصْرِِيٌّ:(Kazanmalı(Savaş, vs
نَصْرِيٌ ـ نَصرِيانِ ـ نَصْريون ـ نَصْريّةٌ ـ نَصْرِيتانِ ـ نَصْرِياتٌ.
21ـ نَصّارٌ: Çok yardım eden
نَصّارٌ ـ نَصّارانِ ـ نَصّارونَ ـ نَصّارةٌ ـ نَصّارتانِ ـ نَصّاراتٌ.
22ـ اَنصَرُ: Daha yardımcı
اَنصروا ـ اَنصرانِ اَنصرون وأناصِرُ ـ نُصرى ـ نُصريانِ ـ نُصرياتٌ ونُصرٌ.
23ـ ما اَنصَرُ: Ne güzel Yardımetti
ما أنصره ـ ما أنصرهما ـ ما أنصرهم ـ ما أنصَرها ـ ما أنصرهما ما أنصرهن ـ ما أنصَركَ ـ ما أنصركما ـ ما أنصركم ـ ما أنصركِ ـ ما أنصركما ـ ما أنصركُنَ ـ ما أنصرني ما أنصرنا.
24ـ واَنصِرْ بهِ: Ne güzel yardımettin
واَنصر بهِ ـ وأنصر بهما ـ وأنصر بهم ـ وأنصر بها ـ وأنصر بهما ـ وأنصر بكَ ـ وأنصر بكما وأنصر بكم ـ وأنصر بكِ ـ وأنصر بكما ـ وأنصر بكُنَّ ـ وأنصر بي ـ وأنصر بنا.
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

 
  SİTEMİZİ 157583 ziyaretçi...ZİYARET ETMİŞTİR!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=